Home / Phần mềm

Phần mềm

Chia sẻ những phần mềm miễn phí hay. Nơi giới thiểu, chia sẻ các phần mềm miễn phí hay cho mọi người.

Notepad++ Phần mềm soạn thảo đa chức năng

Bài viết hôm nay cùng giới thiểu đến mọi người một phần mềm soạn thảo, với nhiều chức năng tiện dụng thường được các quạn trị website, lập trình viên sửa dụng để code hoặc giúp mở một văn bản, mở một file đoạn code nào đó để chỉnh sửa… …

Xem thêm