Home / Thủ thuật / Thủ thuật máy tính / Macbook - Mac OS / Phím tắt Copy, paste, in, lưu, tìm tài liệu… trên Macbook

Phím tắt Copy, paste, in, lưu, tìm tài liệu… trên Macbook

Phím tắt thao tác sao chép, dán, lưu, in, mở văn bản…

1. Command+X: Cắt toàn bộ dữ liệu mà bạn đã chọn vào sao chép vào Clipboard.

2. Command+C: Sao chép các dữ liệu mà bạn đã chọn vào Clipboard. Phím tắt này cũng được sử dụng cho các file trên Finder.

3. Command+V: Dán nội dung Clipboard vào văn bản hiện tại hoặc ứng dụng.

4. Command+Z: Undo lệnh trước đó. Ngoài ra bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Command+Shift+Z để Redo lại các thay đổi cuối thực hiện với Undo (một số ứng dụng cho phép bạn làm lại nhiều lần).

5. Command+A: Chọn tất cả hoặc toàn bộ chữ trong cửa sổ đầu tiên.

6. Command+F: Mở cửa sổ Find hoặc tìm kiếm các nội dung trong tài liệu.

7. Command+G: Tìm tới sự tìm kiếm tiếp theo của lựa chọn. Hoặc để tìm kiếm trước đó của lựa chọn, bạn nhấn tổ hợp phím Command+Shift+G.

8. Command+H: Ẩn cửa sổ các ứng dụng đang chạy. Để xem các ứng dụng đang chạy nhưng bị ẩn, bạn sử dụng tổ hợp phím Command+Option+H.

9. Command+M: Thu nhỏ cửa sổ đang làm việc vào Dock. Để thu nhỏ tất cả các cửa sổ ứng dụng đang chạy, bạn sử dụng tổ hợp phím Command+Option+M.

10. Command+N: Mở một cửa sổ mới hoặc mở một tài liệu mới.

11. Command+O: Hiển thị hộp thoại cho việc lựa chọn tài liệu mở trong ứng dụng

12. Command+P: In tài liệu hiện tại.

13. Command+S: Lưu tài liệu hiện tại.

14. Command+W: Đóng cửa sổ đang thực thi. Để đóng tất cả cửa sổ các ứng dụng, bạn sử dụng tổ hợp phím Command+Option+W.

15. Command+Q: Thoát khỏi ứng dụng.

16. Option+Command+Esc: Lựa chọn ứng dụng để buộc thoát khỏi ứng dụng. Hoặc nhấn tổ hợp phím Command+Shift+Option+Esc và giữ trong vòng 3 giây để buộc thoát khỏi ứng dụng đang hiển thị.

17. Command+Space bar: Hiển thị hoặc ẩn ô tìm kiếm Spotlight.

18. Spacebar: Sử dụng Quick Look để xem trước các dữ liệu đã chọn.

19. Command+Tab: Chuyển đổi giữa các ứng dụng, chuyển qua ứng dụng được mở gần đây nhất trong số các ứng dụng đang mở.

20. Shift+Command+~: Chuyển đổi giữa các cửa sổ.

21. Shift+Command+3: Chụp ảnh toàn bộ màn hình.

Xem: Các phím tắt làm việc với văn bản Word, Excel trên Macbook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *