Home / Thủ thuật / Thủ thuật máy tính / Macbook - Mac OS / Phím tắt mở thao tác với Finder trên Macbook

Phím tắt mở thao tác với Finder trên Macbook

1. Command+D: Tạo bản sao với files được lựa chọn.

2. Command+E: Eject ổ đĩa hoặc volume đã chọn.

3. Command+F: Tìm bất kỳ thuộc tính phù hợp với Spotlight.

4. Command+I: Hiển thị cửa sổ Get Info cho file đã lựa chọn.

5. Shift+Command+C: Mở cửa sổ Computer.

6. Shift+Command+D: Mở thư mục Desktop.

7. Shift+Command+F: Mở cửa sổ All My Files.

8. Shift+Command+G: Mở của sổ Go to Folder.

9. Shift+Command+H: Mở thư mục Home trên tài khoản người dùng Mac OS X hiện tại.

10. Shift+Command+I: Mở dịch vụ đám mây.

11. Shift+Command+K: Mở cửa sổ Network.

12. Option+Command+L: Mở thư mục Downloads.

13. Shift+Command+O: Mở thư mục Documents.

14. Shift+Command+R: Mở cửa sổ AirDrop.

15. Shift+Command+T: Thêm các mục Finder đã chọn vào Dock (với OS X Mountain Lion hoặc các phiên bản sớm hơn).

16. Control+Shift+Command+T: Thêm các mục Finder đã chọn vào Dock (với OS X Mavericks hoặc các phiên bản sau).

17. Shift+Command+U: Mở thư mục Utilities.

18. Option+Command+D: Hiện hoặc ẩn Dock.

19. Control+Command+T: Thêm các mục đã chọn vào sidebar ( với OS X Mavericks hoặc các phiên bản sau).

20. Option+Command+P: Hiện hoặc ẩn thanh đường dẫn trên cửa sổ Finder.

21. Option+Command+S: Hiện hoặc ẩn sidebar trên cửa sổ Finder.

22. Command+J: Hiển thị thiết lập tùy chọn View.

23. Command+K: Mở cửa sổ Connect to Server.

24. Command+L: Tạo alias của mục được chọn.

25. Command+N: Mở một cửa sổ Finder mới.

26. Shift+Command+N: Tạo một thư mục mới.

27. Option+Command+N: Tạo một thư mục Smart mới.

28. Command+R: Hiển thị bản gốc (của alias).

29. Command+T: Hiển thị hoặc ẩn thanh Tab.

30. Shift+Command+T: Hiện hoặc ẩn tab Finder.

31. Option+Command+T: Ẩn hoặc hiển thị thanh công cụ (Toolbar) khi một tab đang được mở trong Finder.

32. Option+Command+V: Di chuyển các tập tin mà bạn đã đặt vào clipboard từ vị trí ban đầu tới vị trí hiện tại.

33. Option+Command+Y: Xem slideshow QuickLook slideshow của các tập tin đã được chọn lựa.

34. Command+Y: Sử dụng Quick Look để xem trước các file đã chọn.

35. Command+1: Xem theo dạng biểu tượng (Icon).

36. Command+2: Xem theo dạng danh sách (List).

37. Command+3: Xem theo dạng cột (Columns).

38. Command+4: Xem theo dạng Cover Flow (đối với Mac OS X v10.5 và cao hơn).

39. Command+[: Quay lại thư mục trước một thư mục nào đó.

40. Command+]: Vào thư mục tiếp theo.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *