WordPress Plugins


Home / WordPress / WordPress Plugins / Plugin KaTeX giúp gõ công thức toán học trên wordpress

Plugin KaTeX giúp gõ công thức toán học trên wordpress

Plugin KaTeX WordPress cho phép bạn sử dụng công cụ đánh công thức toán học TeX nhanh nhất trên trang web WordPress của bạn. Bạn có thể bao gồm TeX bên trong một [katex]…[/katex] mã ngắn hoặc trong một khối Gutenberg. Dù bằng cách nào thì phép toán sẽ hiển thị đẹp mắt trên trang web của bạn. Khi sử dụng các khối Gutenberg, các phương trình sẽ hiển thị ngay lập tức bên trong trình soạn thảo của bạn!

Các phương trình trong khối hoặc sử dụng [katex display=true]…[/katex] mã ngắn sẽ hiển thị trên trang ở chế độ hiển thị – với các ký hiệu lớn hơn – căn giữa trên dòng riêng của chúng.

Để có khả năng tương thích với các plugin LaTeX khác, plugin này hỗ trợ các [latex]…[/latex]mã ngắn theo tùy chọn.

Bạn có thể tự mình phân phát KaTeX hoặc thông qua jsDelivr CDN của bên thứ ba.

Download: KaTex 2.2.3.zip

Ảnh chụp màn hình: