Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Python Crash Course, 2nd Edition PDF-Link Github

Python Crash Course, 2nd Edition PDF-Link Github

Với cuốn sách ebook Python Crash Course PDF này, phần đầu cuốn sách sẽ giúp bạn nắm được các khái niệm cơ bản như lists, dictionary, classes, loops,… kèm link code trên Github thực hành viết code dễ đọc với các chủ đề bài tập. Tiếp đến bạn sẽ được cung cấp các chủ đề cực kì hấp dẫn có thể thực hiện bằng lập trình Python, không tin thì đọc thử cuốn sách này nào. Bạn sẽ cực kì thích cuốn sách này đấy, vậy còn ngần ngại gì mà không download tại Gocchiase.net .

Thông tin chung về “Ebook Python Crash Course PDF”

 • Tên tài liệu : Python Crash Course PDF
 • Tác giả : Eric Matthes
 • Số trang : 562
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Format : PDF
 • Thể loại : Programming/Python (Ebook Python)

Giới thiệu mục lục “Ebook Python Crash Course PDF”

Part I: Basics 1

 • Chapter 1: Getting Started 3
 • Chapter 2: Variables and Simple Data Types 19
 • Chapter 3: Introducing Lists 37
 • Chapter 4: Working with Lists 53
 • Chapter 5: if Statements 75
 • Chapter 6: Dictionaries 95
 • Chapter 7: User Input and while Loops 117
 • Chapter 8: Functions 133
 • Chapter 9: Classes 161
 • Chapter 10: Files and Exceptions 189
 • Chapter 11: Testing Your Code 215

Part II: Projects 231

Project 1: Alien Invasion

 • Chapter 12: A Ship That Fires Bullets 235
 • Chapter 13: Aliens! 265
 • Chapter 14: Scoring 291

Project 2: Data Visualization

 • Chapter 15: Generating Data 321
 • Chapter 16: Downloading Data 349
 • Chapter 17: Working with APIs 377

Project 3: Web Applications

 • Chapter 18: Getting Started with Django 397
 • Chapter 19: User Accounts 427
 • Chapter 20: Styling and Deploying an App 455

Afterword 483

Appendix A: Installing Python 485

Appendix B: Text Editors 491
Appendix C: Getting Help 499
Appendix D: Using Git for Version Control 505

Link download free

View on Github | PDF+Code

Mục Lục