Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Tải eBook Making Games with Python and Pygame Pdf

Tải eBook Making Games with Python and Pygame Pdf

Cuốn sách Making Games with Python & Pygame là một cuốn sách lập trình hướng dẫn sử dụng thư viện trò chơi Pygame trên ngôn ngữ lập trình Python. Thay vì giảng dạy các khái niệm lập trình và để bạn loay hoay xây dựng chương trình với các khái niệm đó, cuốn sách này sẽ giới thiệu bạn các chương trình, các game rồi sau đó giải thích các khái niệm lập trình được ứng dụng thế nào trong game đó.

Bạn nên đọc lần lượt các chương của sách theo thứ tự. Mỗi chương sẽ tập trung vào một chương trình trò chơi và đều có giải thích kỹ ý nghĩa của các đoạn mã lệnh của trò chơi. Bạn sẽ gặp lại nhiều lần cùng khái niệm trong nhiều ứng dụng trò chơi khác nhau, nhưng thường thì chương đầu tiên thì các khái niệm mới sẽ được giải thích kỹ nhất. Cuốn sách này rất phù hợp cho các trẻ em từ 10 đến 12 tuổi để tự học lập trình game trên Python nhưng cuốn sách cũng rất tuyệt cho những ai muốn tự học Python qua lập trình game.

Nếu bạn đã hoàn thành quyển Invent Your Own Computer Games with Python, thì đây sẽ là phần tiếp theo mà bạn nên tiếp tục và nó cũng dành cho độ tuổi đa dạng như quyển trước. Making Games with Python & Pygame bao gồm thư viện Pygame với hơn 11 source code của các trò chơi điện tử. 1 khi bạn đã hiểu rõ phần căn bản của lập trình Python, giờ đây bạn có thể mở rộng khả năng của mình bằng cách dùng thư viện Pygame để làm ra các trò chơi 2D với đồ họa, hoạt hình và âm thanh.

Với hơn 11 source code trò chơi là bản clone của các trò kinh điển như Nibbles, Xếp Gạch, Simon, Xếp kim cương, Othello, Connect Four, Flood it, và còn nhiều nữa.

Download: PDF