Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3

CSS-CSS3

Css responsive đổi vị trí các phần tử Flex Order

Trong xử lý responsive, chúng ta rất dễ gặp trường hợp các thành phần thay đổi vị trí khi chuyển từ giao diện màn hình lớn sang giao diện có màn hình nhỏ, nếu như trước đây ta cần sự can thiệp của Javascript, thì giờ đây, thuộc tính order sẽ giúp …

Xem thêm

Highlight current section in navbar | menu item on scroll Codepen

Thường sử dụng cho các theme one-page, hay highlight danh mục, index section của 1 trang. Code 1: Highlight menu item on scroll HTML: [crayon-61a968b374d52334616445/] CSS: [crayon-61a968b374d58248810401/] JS: [crayon-61a968b374d5b932419511/] Demo: https://codepen.io/zbymhz/pen/ExjRNwZ Code 2: Detect and Highlight current section in navigation HTML: [crayon-61a968b374d5e717763027/] CSS: [crayon-61a968b374d61748809795/] JS: [crayon-61a968b374d64453476564/] Demo: https://codepen.io/davidicus/pen/mEVdPN Code 3: IntersectionObserver – highlight current section …

Xem thêm

Tài liệu CSS tiếng Việt cơ bản Pdf

Đây là cuốn tài liệu giới thiệu các thuộc tính cơ bản thường dùng nhất của CSS dành cho người mới bắt đầu học CSS. Mục Lục Lời mở đầu Bài 1: Giới thiệu 1.1. CSS là gì? 1.2. Tại sao CSS? 1.3. Học CSS cần những gì? Bài 2: …

Xem thêm