PHP

Giáo trình PHP & MySQL Tiếng Việt của ĐH KHTN PDF

Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN Ngôn ngữ : Tiếng Việt Format : PDF Mục lục: Module 1 Bài 1 Tổng quan …………………………………………………………… 2 Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở …………………………………………. …

Xem thêm

Tài liệu thiết kế web sử dụng Php và MySQL PDF

Sử Dụng PHP & MYSQL – Thiết Kế Web Động của tác giả Nguyễn Trường Sinh sẽ hướng dẫn bạn cách lập trình PHP và MySQL cơ bản. Thông qua các bước thực hành được hướng dẫn cụ thể, các mã kịch bản rõ ràng với nhiều gợi ý chuyên …

Xem thêm