Home / Tài liệu CNTT / SQL / Tài liệu Giáo trình SQL – Trần Nguyên Phong Pdf

Tài liệu Giáo trình SQL – Trần Nguyên Phong Pdf

  • Tên tài liệu : Giáo trình SQL (Khoa CNTT – Trường ĐHKH Huế)
  • Tác giả : Trần Nguyên Phong
  • Số trang: 146
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Format : PDF
  • Thể loại : Programming/SQL

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này.

Được sự động viên của các đồng nghiệp trong Khoa Công nghệ Thông tin (Trưòng Đại học Khoa học – Đại học Huế), chúng tôi mạnh dạn viết và giới thiệu Giáo trình SQL đến bạn đọc. Trong giáo trình này, chúng tôi không có tham vọng đề cập đến mọi khía cạnh của SQL mà chỉ mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh thường được sử dụng trong SQL. Giáo trình được chia thành sáu chương với nội dung như sau:

Chương 1 giới thiệu tổng quan về SQL và một số khái cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chương 2 được dành để bàn luận đến các câu lệnh thao tác dữ liệu bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, trong đó tập trung nhiều vào câu lệnh SELECT.

Chương 3 trình bày một số câu lệnh cơ bản được sử dụng trong định nghĩa các đối tượng cơ sở dữ liệu.
Một số vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu trong SQL được đề cập đến trong chương 4.

Nội dung của chương 5 liên quan đến việc sử dụng thủ tục lưu trữ, hàm và trigger trong cơ sở dữ liệu.
Trong chương cuối cùng, chương 6, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số vấn đề liên quan đến xử lý giao tác trong SQL

Ngoài 6 chương trên, phần phụ lục ở cuối giáo trình đề cập đến cơ sở dữ liệu mẫu được sử dụng trong hầu hết các ví dụ và một số hàm thường được sử dụng trong hệ quản trị SQL Server 2000 để bạn đọc tiện trong việc tra cứu. So với chuẩn SQL do ANSI/ISO đề xuất, bản thân các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại lại có thể có một số thay đổi nào đó; Điều này đôi khi dẫn đến sự khác biệt, mặc dù không đáng kể, giữa SQL chuẩn và SQL được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Trong giáo trình này, chúng tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ

Mục lục ebook “Giáo trình SQL”

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SQL
CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
CHƯƠNG 3: NGÔN
CHƯƠNG 4: BẢO MẬT TRONG SQL
CHƯƠNG 5: THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
CHƯƠNG 6: GIAO TÁC SQL

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *