Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Tài liệu Python cơ bản…rất là cơ bản – Võ Duy Tuấn Pdf

Tài liệu Python cơ bản…rất là cơ bản – Võ Duy Tuấn Pdf

Python ….Rất là cơ bản của tác giả Võ Duy Tuấn. 1 trong những tài liệu tiếng Việt hiếm hoi và khá đáng giá về Python căn bản, giúp các bạn mới làm quen tiếp cận Python dễ dàng hơn. Sách được chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ trình bày 1 khía cạnh của Python mà bạn sẽ gặp phải và sẽ hữu ích khi biết các kiến thức này trong việc áp dụng Python vào công việc trong tương lai.

Nội dung bao gồm: Hello world, Cú pháp, Phân chia module, Class, Kết nối MySQL, Kết nối Redis, Kết nối Memcached, Kết nối RabbitMQ, Restful, Client, Thao tác trên tập tin, Xử lý hình ảnh, Xử lý file JSON, Xử lý file XML, Gởi email với SMTP Socket Programming…

Với tài liệu Python hiện nay chủ yếu là tiếng Anh, tài liệu miễn phí bằng tiếng Việt này sẽ giúp bạn nhanh chóng tự học ngôn ngữ lập trình Python.

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *