Template Powerpoint


Home / Office / Template Powerpoint / Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) màu nước hiệu ứng nét cọ Free

Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) màu nước hiệu ứng nét cọ Free

Download miễn phí mẫu Google Slide, template powerpoint (PPTX) nền màu nước hiệu ứng nét cọ phù hợp với bất kỳ chủ đề nghệ thuật, phong cách, cá tính.

– Nền màu nước và hiệu ứng nét cọ

– 25 slide dành cho nội dung khác nhau

– Tỷ lệ 16: 9 có thể được điều chỉnh cho 4: 3 trong Google Slides

– Bạn sẽ nhận được 80 biểu tượng, bản đồ thế giới, v.v

– Mẫu có thể được sử dụng trong Google Slides hoặc template PowerPoint.

Free Download: PPT