Template Powerpoint


Home / Office / Template Powerpoint / Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) thuyết trình kinh doanh Free

Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) thuyết trình kinh doanh Free

Download miễn phí mẫu Google Slide, template powerpoint (PPTX) nền màu xanh đậm phù hợp với chủ đề báo cáo, trình bày, thuyết trình lĩnh vực kinh doanh.

– Chủ đề màu xanh đậm hoàn hảo cho các bài thuyết trình kinh doanh

– 25 slide thích ứng cho tất cả các loại nội dung

– Tỷ lệ 16: 9 có thể thay đổi thành 4: 3

– Chứa hơn 80 biểu tượng và bản đồ thế giới;

– Sử dụng trong Google Slides hoặc PowerPoint.

Free Download: PPTX