Template Powerpoint


Home / Office / Template Powerpoint / Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) về thiên nhiên, môi trường xanh Free

Tải mẫu template Powerpoint (PPTX) về thiên nhiên, môi trường xanh Free

Download miễn phí mẫu Google Slide, template powerpoint (PPTX) phù hợp chủ đề báo cáo, phân tích về thiên nhiên, cây cỏ, bảo vệ môi trường xanh.

– Chủ đề phù hợp với: tăng trưởng, tươi mới, sáng tạo

– Chú trọng vào việc sử dụng khoảng trắng trong thiết kế

– Miễn phí tải về

– 25 slide cho các khái niệm trình bày khác nhau

– Tỷ lệ màn hình rộng 16: 9 có thể thay đổi thành 4: 3 trong Google Slides

– Chứa hơn 80 biểu tượng, bản đồ thế giới, v.v

– Lấy mẫu này cho slide của Google hoặc template PowerPoint.

Free Download: PPT