Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Tăng tốc Website bằng cách vô hiệu hóa XML-RPC trên WordPress

Tăng tốc Website bằng cách vô hiệu hóa XML-RPC trên WordPress

Mấy hôm trước, đột nhiên website của mình chậm đi rất nhiều! Kiểm tra access log của Nginx thấy rất nhiều request tới file xmlrpc.php của Blog. Qua tìm hiểu trên internet, mình được biết đây là 1 kiểu tấn công nhằm vào Website / Blog WordPress nhằm đánh cắp thông tin tài khoản đăng nhập. Vì vậy mình đã tìm hiểu được 1 số cách để ngăn chặn nó.

Dưới đây là 4 cách để vô hiệu hóa XML-RPC trên WordPress

1. Vô hiệu hóa XML-RPC bằng source

Thêm dòng code bên dưới vào file functions.php của WordPress

2. Sử dụng Plugin ” Disable XML-RPC-API”

Link tải Plugin: https://wordpress.org/plugins/disable-xml-rpc-api/

Bạn có thể search trong mục Plugin của WordPress và dễ dàng kích hoạt chỉ với 1 click

3. Vô hiệu hóa bằng file .htaccess

Ngoài ra bạn có thể vô hiệu hóa bằng cách chèn đoạn code sau vào file .htaccess

4. Sửa file config của Nginx

Bạn có thể thiết lập file config của Nginx tại địa chỉ: /etc/nginx/site-avaiables/default như sau:

Sau đó restart lại nginx server.

Nguồn: vinasupport.com

Mục Lục