Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Tạo widget báo thời tiết sử dụng API openweathermap.org

Tạo widget báo thời tiết sử dụng API openweathermap.org

Bạn cần tạo ứng dụng báo thời tiết trên website có thể tham khảo đoạn code dưới đây, mình xây dựng trên website wordpress sứ dụng API từ Openweathermap để lấy dữ liệu.

Đầu tiên bạn cần tạo tài khoản trên trang api.openweathermap.org để lấy apikey.

Sau đó bạn tải thư viện CSS, JS, Font dưới đây và đặt vào trong thư mục /assets như mình hoặc nơi nào bạn muốn trong theme WordPress.

Download bộ cài CSS, JS, Font – Trong đây có chứa bộ cài font awesome và bootstrap tuy nhiên bạn chỉ cần sử dụng font và css cần thiết như ví dụ dưới đây.

Sau đó bạn tạo 1 template page như dưới đây để xem kết quả:

Sau đó bạn có thể CSS lại cho đẹp.