Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Thêm các trường (Fields) cho danh mục (Category) không dùng Plugin

Thêm các trường (Fields) cho danh mục (Category) không dùng Plugin

Bạn muốn thêm các trường tùy chỉnh cho danh mục category trong wordpress, thì bạn có thể dùng plugin ACF (Xem hướng dẫn thêm hình ảnh cho Category với Plugin ACF). Nhưng nếu bạn không muốn dùng plugin thì bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn dưới đây:

Đầu tiên bạn thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php (Hoặc để code gọn dễ nhìn thì bạn có thể tạo 1 file riêng trong folder functions với tên file custom-category-functions.php  sau đó gọi trong file functions.php như sau: require get_template_directory() . ‘/functions/custom-category-functions.php’;)

Ở trên mình tạo thêm 4 trường. Nếu thành công thì trong trang quản lý category bạn sẽ thấy thêm 4 trường mới như sau:

Sau khi thêm thành công các trường tùy chỉnh cho danh mục để lấy các trường ra front-end bạn làm như sau:

– Gọi trong danh mục (Category.php) tham khảo code sau:

– Gọi trong bài viết (single.php):

Tham khảo: https://wordpress.stackexchange.com/questions/8736/add-custom-field-to-category