Excel


Home / Office / Excel / Cách thêm số 0 vào trước dãy số trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Cách thêm số 0 vào trước dãy số trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Trong quá tình nhập dữa liệu, chúng ta nhập một day số hay trường dự liệu số nhưng không nhập được số 0 ở đâu dãy số trong Excel. Chính vì thế mà bài viết hôm nay cũng giới thiểu các các bạn 4 cách thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel.

4 cách chèn, thêm số 0 vào trong dãy số Excel:
Cách 1: Thêm dấu ‘ trước số 0
Khi viết một day số mà không viết được số 0 đằng trước dãy số, chúng ta chỉ cần viết số ‘ vào trước số 0 thế là được.

Cách 2: Tùy chỉnh định dạng cột thành kiểu Text
Ở cách này chúng ta chọn định dạng của cột muốn điền dãy số là dạng Text là được.

Bước 1: Chúng ta chọn cột điền dãy số

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chọn Genneral –> Xuất hiện các định dạng cho cột –> chúng ta chọn định dạng kiểu Text.

Bước 3: Sau khi đã chọn định dạng cột kiểu Text –> chúng ta chỉ cần điền số 0 vào trước dãy số là được.

Đây là kết quả sau khi định dạng kiểu Text và điền số 0.

Cách 3: Sử dụng công thức ghép chuỗi
Chúng ta sử dụng công thức: =0&vị trí
Đề sử dụng công thức này chúng ta cần chòn vào ô bền cảnh mà điền công thức vào là được.

Cách 4: Sử dụng hàm Text
Chúng ta sử dụng công thức: =TEXT(vị trí,”\0?”)
Cũng giống như cách 3 chúng ta chọn ô bên cảnh và điền công thức vào thế là xong.

Như vây là chúng ta đã vừa thực 4 cách điền số 0 vào trước dãy số trong Excel.

Lời kết:
Hy vọng với những cách chia sẻ này, sẻ giúp mọi người, các bạn có thể thực hành, làm việc tốt nhất với Excel. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể để lại comment để được giải đáp.
Chúc các bạn thành công.