Macbook – Mac OS

Phím tắt mở thao tác với Finder trên Macbook

1. Command+D: Tạo bản sao với files được lựa chọn. 2. Command+E: Eject ổ đĩa hoặc volume đã chọn. 3. Command+F: Tìm bất kỳ thuộc tính phù hợp với Spotlight. 4. Command+I: Hiển thị cửa sổ Get Info cho file đã lựa chọn. 5. Shift+Command+C: Mở cửa sổ Computer. 6. Shift+Command+D: Mở thư mục Desktop. 7. Shift+Command+F: …

Xem thêm