Template Blogger


Home / Template Blogger / Chuyển hướng đến trang chủ khi lỗi 404 Blogger, WordPress, php

Chuyển hướng đến trang chủ khi lỗi 404 Blogger, WordPress, php

Khi bất kỳ người đọc nào đến blog của bạn và đột ngột không nhận được bài đã tìm kiếm thì lỗi 404 (Thông báo không tìm thấy trang) xảy ra và thông báo xuất hiện trên trang “Xin lỗi, trang bạn đang tìm kiếm trong blog này không tồn tại”. theo mặc định. Đây có thể là một cơ hội để mất một người đọc blog. Bởi vì chỉ một số độc giả sẽ nghĩ đến việc di chuyển ở trang chủ hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm nội dung cụ thể đó trên blog của bạn. Tôi chắc chắn rằng nhiều độc giả sẽ đóng cửa sổ và chuyển lại đến kết quả tìm kiếm.

Chuyển hướng bằng câu lệnh php trong wordpress

Redirect trang bị lỗi 404 bằng code

Tất cả những gì bạn cần làm là tạo 1 file có tên là 404.php trong thư mục theme (hoặc child theme) mà bạn đang sử dụng với nội dung như sau:

Dùng file .htaccess để chuyển hướng báo lỗi 404 về tùy chỉnh

Để làm được điều này ta mở file .htaccess và thêm vào dòng sau và lưu lại:

Nếu website của bạn chưa có file .htaccess thì bạn có thể tạo và lưu ở thư mục gốc, ngang hàng với file index.

Bây giờ mỗi khi độc giả truy cập website của bạn khi gặp lỗi 404 đều sẽ được chuyển về trang chủ.

Chuyển hướng người đọc đến Trang chủ với Blogger

Trước khi mất cơ hội tạo người đọc mới cho blog, bạn nên chuyển hướng người đọc đến trang chủ khi đến một trang hoặc bài đăng không có trong blog của bạn. Đã có rất ít giải pháp có sẵn để chuyển hướng người dùng đến trang chính hoặc trang chủ, một phương pháp là JavaScript và phương pháp khác là làm mới / chuyển hướng meta. Cá nhân tôi không thích thêm nhiều JavaScript vào blog vì nó làm chậm blog và giảm hiệu suất blog. Vì vậy, để tự động chuyển hướng trang Blogger không tìm thấy (Lỗi 404) đến trang chủ, tôi đang sử dụng thẻ meta refresh vì thẻ này sẽ chỉ tải trong mẫu khi bất kỳ người đọc nào truy cập vào trang không tồn tại hoặc lỗi 404 xảy ra và không giảm hiệu suất blog.

Code redirect trang 404 trong blogger

Lưu ý: Bạn phải thay đổi http: // your-blog-url bằng URL blog của mình.

Làm cách nào để sử dụng mã này trong mẫu Blogger?

    1. Đi tới Trang tổng quan Blogger ›Chọn blog› Chuyển sang tab Mẫu ›Chỉnh sửa HTML
    2. Bây giờ hãy tìm kiếm thẻ <head>
    3. Và dán mã trang lỗi ngay dưới thẻ head
    4. Lưu mẫu ›Xong
    5. Bạn có thể kiểm tra mã trang lỗi đang hoạt động bằng cách mở URL sau.
Lưu ý: Bạn phải thay đổi URL blog của mình bằng URL blog của bạn.

Mục Lục