Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Tự động tải xuống file PDF khi truy cập link post trong WordPress

Tự động tải xuống file PDF khi truy cập link post trong WordPress

Bạn muốn tạo link để khi người dùng truy cập vào sẽ tự động tải xuống file PDF mà không qua trình xem trước trong WordPress của bạn. Dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo.

Cách 1: Tạo 1 link trong bài viết khi người dùng click vào sẽ tự động tải xuống như sau:

Sử dụng thuộc tính download bên trong thẻ <a> của bạn

Cách 2: Cách này thì chỉ cần người dùng truy cập vào link bài viết file PDF sẽ tự động được tải xuống

Bạn tạo 1 template trong theme của bạn với nội dung như sau:

Bạn để ý filename và readfile bạn cần thay đổi thông tin file pdf của bạn.

Sau đó bạn tạo 1 post hoặc Page và tại mục  Post/page Attribuites chọn Template vừa tạo. Sau đó bạn Public bài đăng là xong.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các cách khác tại đây: https://stackoverflow.com/questions/2598658/how-to-force-a-pdf-download-automatically