Excel


Home / Office / Excel / Cách tự động tạo khung cho bảng khi nhập dữ liệu trong Excel

Cách tự động tạo khung cho bảng khi nhập dữ liệu trong Excel

Bạn phải thường xuyên làm việc với Excel thì công việc tạo khung cho bảng quá quen thuộc. Vậy bạn đã biết cách để Excel tự động kẻ bảng mỗi khi bạn nhập dữ liệu, và tự động xóa viền khi bạn xóa dữ liệu chưa? Nếu chưa thì thủ thuật đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Video hướng dẫn: