Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Viết chương trình tự tạo mã QR code bằng Python

Viết chương trình tự tạo mã QR code bằng Python

Bạn muốn tạo một chương trình để tự động tạo mã QR code bằng Python thì cũng rất đơn giản chỉ với vài dòng code là bạn hoàn toàn tạo được 1 mã QR code cho mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

Đầu tiên bạn cần cài 2 thư viện vào Python – Xem cách cài thư viện python tại đây:

  1. pyqrcode ( $ pip install pyqrcode ) – Đây là thư viện để tạo mã QR code
  2. pypng ( $ pip install pypng ) – Đây là thư viện để lưu file dưới dạng ảnh .png hoặc .svg

Tiếp đến bạn tạo một file là qrcode.py sau đó bạn thêm đoạn code tạo QR code như dưới đây:

Ghi chú:

Hàm đầy đủ pyqrcode.create(content, error='H', version=None, mode=None, encoding=None): Khi tạo mã QR chỉ thuộc tính content là bắt buộc, các thuộc tính khác của mã sẽ được thực thi nếu được nhập. Hàm này sẽ trả về một đối tượng QRCode .

Người ta có thể chỉ định tất cả các thuộc tính của mã QR được yêu cầu thông qua các tham số tùy chọn của hàm pyqrcode.create(). Dưới đây là một số thuộc tính:

error: Tham số này đặt mức sửa lỗi của mã.
version: Tham số này chỉ định kích thước và dung lượng dữ liệu của mã.
mode: Tham số này đặt cách nội dung sẽ được mã hóa.

Ok, bây giờ bạn chạy thử và xem kết quả nhé. Các file QR code được tạo sẽ nằm ở cùng thư mục với file qrcode.py.

Video demo:

Ứng dụng tự động tạo QR code hàng loạt giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Bạn bảo việc tạo QR code đơn giản ai cũng có thể tự tạo bằng các cung cụ tạo QR online, nhưng nếu bạn cần tạo rất nhiều mã qr code thì bạn phải làm thế nào đây, việc tự tạo bằng tay quá mất thời gian và nhàm chán. Lúc đó bạn cần xây dựng một tool để phục vụ công việc của mình thì có thể giúp bạn Python làm việc hiệu quả hơn. Dưới đây là một ví dụ tạo 500 mã qr code theo ý muốn với 1 nhấp chuột.

Dưới đây là ví dụ tự tạo mã QR code từ 1 đến 500